Oferim 3 formes de pagament:

1. Pagament targeta de crèdit:

El client pot triar el pagament mitjançant targeta de crèdit, realitzant-se l’operació en el moment de la confirmació de la comanda. Recomanem aquest mitjà de pagament ja que rebem el pagament al moment i agilitza el procés de tramesa.

2. Pagament transferència bancària:

S’haurà de realitzar una transferència bancària en un termini de 48 hores al nostre compte per l’import total de la comanda. La suma total apareixerà a la seva pantalla abans de confirmar la comanda.

En la transferència s’haurà d’indicar el nom de la persona o entitat a la qual es facturarà la comanda i el número de l’esmentada comanda.

Si en l’esmentat termini no hi ha constància del pagament, la comanda es cancel·larà de forma automàtica.

3. Pagament Paypal:

Si es tria aquesta forma de pagament, una vegada finalitzada la compra, s’entrarà al web oficial de Paypal on es podrà realitzar el pagament.